هکر ها در سال ۲۰۱۵ نزدیک ۸۰ میلیون اسناد شرکت بهداشت و درمان آنتم را به سرقت بردند! در ۴ فوریه ۲۰۱۵، خبری مبنی بر هک شدن سرورهای شرکت آنتم که باعث لو رفتن نزدیک ۸۰ میلیون اطلاعات شخصی مشتریان شد، منتشر گردید. آنتم، (به انگلیسی: Anthem) شرکت مدیریت...